Kroner og broer

Der er mange myter og misforståelser omkring krone- og brobehandlinger. En krone anbefales, når den naturlige tand er svækket i en sådan grad, at chancen for overlevelse i mundhulen er reduceret. Derfor anbefales kroner på rodbehandlede tænder og på tænder, som gennem mange år har fået store behandlinger med plastfyldninger.

En krone og bro kan være lavet af

  • guld
  • metal med påbrændt procelæn
  • fuldkeramiske kroner – altså helt uden metal

KRONER

Hvilken krone type man vil anvende afhænger af hvor i tandsættet den skal udføres. Kroner som vises hele i smilet, vil næsten altid laves i ren keramik. Kindtænder skal bære store belastninger og her skal der laves et individuelt skøn over hvilken kronetype, som vil give den bedste overlevelse for tanden.

Kroner kan også komme på tale, hvis man har stort slid på sine tænder, der har medført, at fortænderne nu slider på hinanden og må forventes at blive kortere og kortere. I sidstnævnte tilfælde taler vi om en bidhævning.

En krone fremstilles på et dentallaboratorium på baggrund af en præpareret tand. Tandlægen sliber på den eksisterende tand og fjerner tandsubstans i forhold til den aftalte kronetype. Herefter kan tanden scannes (digitalt aftryk), eller der kan tages et analogt aftryk med aftryks-ske. Laboratoriet udfører herefter kronen efter tandlægens foreskrifter og medsendte fotos eller farvebeskrivelse.

Normann krone før-efter

Kronen cementeres/limes fast på den præparerede tand og er nu klar til funktion efter 1-2 uger. På implantater kan den laboratoriefremstillede krone skrues ned i implantatet, og kronen kræver ikke, at man forudgående sliber på implantatet.

BROER

En bro kan erstatte en eller flere manglende tænder. På samme måde som en krone slibes der på to tænder – disse kaldes bropiller. Efter aftryk eller scanning fremstilles to kroner, som skal cementeres på bropillerne. I mellem disse to bropiller ”hænger” en 3. krone. Man har nu tre tænder på stribe, hvoraf tanden i midten erstatter den manglende tand og kan sammenlignes med en vejbro, hvor den tredje krone er vejen mellem de to bropiller.

Broløsningen er en kendt og gennemprøvet behandling. Den foretrækkes i situationer, hvor tænderne, som skal være bropiller, har store fyldninger og alligevel skal have kroner. Er tænderne, som skal være bropille ikke egnede (har ingen eller kun små fyldninger) anbefales en implantatløsning. Læs gerne om implantater under behandlinger. Om man vælger en bro fremfor et implantat eller omvendt, beror på en grundig overvejelse og altid i samråd med din tandlæge.

Hvis du ønsker at høre mere om kroner og broer eller har andre spørgsmål vedrørende tandkirurgi, så ring til os på telefon 5614 0710 eller skriv til os.

WordPress Theme built by Shufflehound. Designed by Thorup Kommunikation