RØNTGENUNDERSØGELSER

En røntgenundersøgelse er et vigtigt redskab til diagnosticering af forandringer eller sygdomme i tænder og kæber. En røntgen undersøgelse må aldrig stå alene, men sammenholdt med patientens fremstilling af evt. symptomer og en klinisk undersøgelse, er det i mange tilfælde en væsentlig dokumentation for at finde frem til den rette behandling. En røntgenundersøgelse er af afgørende betydning ved ordentlig planlægning af kirurgiske opgaver såvel som kontrol af udførte behandlinger som fx rodbehandlinger. Røntgenbilledet giver et 2D-billede af en 3D virkelighed, og for det trænede øje kan dette mange gange være nok.

Alle røntgenapparater er i dag digitaliserede og med meget følsomme sensorer som afløsning for den gamle røntge film, som krævede fremkaldelse i mørkekammer og 10-15 minutters ventetid. Røntgendosis er samtidig reduceret væsentligt. Derfor er det tunge blyforklæde også gået over i historiebøgerne hos tandlægerne. Alle apparater undergår selvtest og samt rutinemæssige test udført af certificerede firmaer. Rapporter indsendes til Statens Strålehygiejnisk Institut.

De små

På klinikken har vi mulighed for at foretage små (in orale) røntgenundersøgelser, som kan identificere begyndende caries eller udbredelse af læsioner i tanden, knoglehøjden, evt. knoglesvind og små opklaringer omkring rodspidser, som kan være tegn på rodspidsbetændelse.

De store

Vi har yderligere mulighed for at udføre større røntgenundersøgelser (panorama) Vi kan udføre fuld- eller halvkæbe optagelse af under- og overkæbe, som giver et godt overblik ved fjernelse af visdomstænder, rodspidsoperationer, implantatindsættelse og cystediagnosticering/fjernelse, da alle strukturer fremtræder.

Vi kan optage billeder af kæbeleddet, og diagnosticere årsager til ømhed og evt. nedsat gabeevne.

Tværsnit af underkæben omkring visdomstænder udføres i forbindelse med tandens relation til nervebaneforløbet. Denne optagelse benyttes kun ved overvejelse af kirurgisk fjernelse af visdomstanden i underkæben.

Scanninger

Skønner vi, at der er et behov for et meget detaljeret overblik af en lille region i kæben, henviser vi til en 3D-scanning, hvor undersøgelse af et meget begrænset område giver mange detaljer. Vi henviser til en af vores samarbejdspartnere til denne type optagelse.

Hvis du ønsker at høre mere om røntgenundersøgelser eller har andre spørgsmål, så ring til os på telefon 5614 0710 eller skriv til os.

WordPress Theme built by Shufflehound. Designed by Thorup Kommunikation