NARKOSE OG BEROLIGENDE MEDICIN

På klinikken har vi mulighed for at tilbyde tandbehandling i fuld narkose. Vi har også mulighed for sedation med beroligende medicin før og under tandbehandling. Vi anbefaler generelt at både fuld narkose og behandling med beroligende medicin (sedation) er sidste udvej, og vi først har afprøvet alle andre muligheder.

Tandbehandling i fuld narkose
Når vi udfører tandbehandling i fuld narkose, bliver selve narkosen udført af en speciallæge i anæstesiologi. Selvom selve tandbehandlingen skal foregå i fuld narkose, er det oftest nødvendigt med en forundersøgelse på klinikken. Her vil behandlingsbehovet blive klarlagt, og der vil blive udarbejdet en behandlingsplan og et prisoverslag på behandlingen. Som udgangspunkt kan vi kun behandle raske patienter i fuld narkose på klinikken. Hvis narkose skal udføres ambulant på en tandklinik, kræver det grundig forberedelse, og vores narkoselæge forbeholder sig retten til at afvise patienter, hvis der ved den indledende undersøgelse viser sig at være helbredsforhold, som kan skabe komplikationer under behandlingen. Behandling i fuld narkose kræver, at patienten møder fastende (det vil sige ingen mad eller drikke i 6 timer, inden behandlingen starter), og har en ledsager med, som kan forestå hjemtransport og passe patienten i timerne efter behandlingen.

Tandbehandling med beroligende medicin
Ved alvorlig tandlægeskræk kan det være nødvendigt med beroligende medicin før en behandling.

Til mindre børn anvender vi lægemidlet Midazolam. Vi giver medicinen opløst i en læskedrik. Medicinen skal indtages på tandklinikken cirka en halv time, før behandlingen starter. Behandling med Midazolam kræver, at patienten møder let fastende (det vil sige ingen fast føde 4 timer og ingen væske 2 timer inden behandlingen), og har to ledsagere med, som kan forestå hjemtransport og passe patienten i timerne efter behandlingen.

Til store børn og voksne anvender vi lægemidlet Triazolam. Vi giver medicinen som tabletter. Medicinen skal indtages på tandklinikken ca. en halv time før behandlingen starter. Behandling med Triazolam kræver at patienten møder let fastende (det vil sige ingen fast føde 4 timer og ingen væske 2 timer inden behandlingen), og at der er en ledsager med, som kan forestå hjemtransport og passe patienten i timerne efter behandlingen.

Når vi bruger Midazolam og Triazolam i forbindelse med tandbehandling, bruges lægemidlerne off-label. Det vil sige at lægemidlerne bruges til noget andet end, det de er fremstillet og godkendt til. Derfor har vi modtaget den nødvendige efteruddannelse, og vi følger Sundhedsstyrelsens krav til forundersøgelse, skærpet informationspligt og monitorering i forbindelse med behandlingen.

Prisen for fuld narkose er pr. marts 2021:

Opstart og 1. time: 4.980 kr.
Efterfølgende time: 2.677 kr.

Hvis du ønsker at høre mere om narkose eller beroligende medicin, så ring til os på telefon 5614 0710 eller skriv til os.

WordPress Theme built by Shufflehound. Designed by Thorup Kommunikation