KIRURGI

Tandlægerne hos Normann Sørensen tilbyder de fleste tandkirurgiske indgreb – bl.a fjernelse af visdomstænder, operationer af cyster, rodspidsoperationer og isætning af implantater.​

  • En visdomstand, der ikke er vokset ordentligt frem, kan blive nødvendig at fjerne, så den ikke er årsag til betændelser eller skader på nabotænderne.
  • En cyste i kæbe eller mundslimhinde kan give store gener, og kan opereres i lokalbedøvelse.
  • En rodspidsoperation er nødvendig, hvis betændelser på rodspidser ikke kan behandles med en almindelig rodbehandling.
  • Et implantat kan indsættes, hvis du har mistet en eller flere tænder. På den måde kan du både bevare et pænt tandsæt og et sundt bid.

Vi synes at en stor klinik med mange behandlere skal kunne håndtere de fleste behandlinger. ”Alt under et tag” princippet gør sig især gældende inden for vores tilbud af kirurgiske opgaver.

Vi har mere end 25 års erfaring indenfor bl.a. implantatbehandlinger, rodspidsamputationer og fjernelse af visdomstænder. Hver opgave planlægges og udføres af behandlere med stor erfaring fra flere af de samme typer af operationer ugentligt. Erfaring er en kvalitet, som skal komme vores patienter til gode.

Implantater

Implantatbehandlinger er kommet for at blive. Var vi i tvivl engang, er vi det ikke længere.

Der forskes og udvikles hele tiden på af udvikle designs og overflader på implantaterne. Vi har fulgt udviklingen siden 1995. Målsætningen er, at implantatbehandlinger skal give ingen eller så få komplikationer som muligt, at styrken skal give implantatet lang levetid, og at der skal være en kort helingstid i kæben efter indsættelse, før implantatet kan belastes i tyggefunktionen. Disse og flere faktorer udgør et vigtigt udgangspunkt for en vellykket behandling. Langt fra alle solgte implantater i Europa kan fremviser solide og lange studier på implantat-overlevelse, fordi det koster mange penge. Nogle producenter kopierer så godt som de kan, men har meget lidt dokumentation for, hvordan deres implantat vil klare sig i kæben over tid.

Der vil netop derfor også være forskellige priser på implantatbehandlinger, alene fordi prisen på selve implantatet (fixturen) er varierende alt efter hvor gennemprøvet og undersøgt, det aktuelle implantatfabrikat er. Det er vigtig lærdom, at et implantat ikke bare er et implantat. Vi har på den baggrund valgt at samarbejde med de schweiziske firma Straumann, som opfylder alle vores krav til dokumentation og er det fabrikat, som har flest videnskabelige artikler bag deres udvikling. Derfor er vi også lidt stolte af at være den klinik i Danmark, som indopererede flest af deres nyeste implantat-type i 2019 & 2020.

I lang de fleste tilfælde kan et tandimplantat erstatte en enkelt mistet tand. Implantatet erstatter i al sin enkelthed en mistet tand og den efterladte plads i tandrækken kan i de fleste tilfælde erstattes med en ny rod (implantatet) med efterfølgende påsætning af krone.

Hos patienter, hvor der mangler flere tænder, kan flere implantater danne bro-piller og forbindes med en bro af sammensatte tænder.

Behandlinger med implantater kræver en grundig planlægning og en eller flere forundersøgelser er derfor altid et nødvendigt udgangspunkt for et godt og over tid holdbart resultat.

Implantatbehandling kan variere meget i størrelse. Ikke alene antallet af implantater men også knoglens tredimensionelle udbredelse, afstanden til bihulerne, samtidigt bihuleløft og afstanden til underkæbens nervekanal spiller en stor rolle i behandlings omfang og udførelse.

Som udgangspunkt er indsættelse af et enkelt tandimplantat i sund knogle kun efterfulgt af svage smerter i form af lidt ømhed, som kan klares med et par Panodil-tabletter i dagene efter.

Visdomstænder

Visdomstænder – ikke alle har lige mange. Nogle 0, andre 4, det er genetisk bestemt. De fleste visdomstænder vil bryde frem i 18-22 års-alderen, men der er stor variation.

Som udgangspunkt og under vejledning fra Sundhedsstyrelsen, fjerner man ikke visdomstænder, bare fordi de måske engang vil og kan give sygdom. Hvis en visdomstand giver ømhed, hævelse eller øm hals i synkebevægelsen, er der tegn på betændelse. Og netop betændelse er et typisk og genkommende problem omkring visdomstanden i underkæben, fordi vores tandbue er for stor og derfor ikke giver plads til, at tanden kan bryde frem som alle de andre tænder, vi har fået. Betændelsen kan også opstå, fordi visdomstanden er lejret vandret eller på tværs i kæben og derfor forhindret i at bryde frem. I nogle situationer giver visdomstandens tætte relation til 12-års tanden også en stor risiko for et ”dumt hul” i denne.

Hvis tanden skal fjernes, kræver det en fyldestgørende planlægning. Det omfatter altid et røntgenbillede. I nogle tilfælde kræves også en større røntgenundersøgelse/ scanning for at kortlægge visdomstandens anatomiske profil og lejring i forhold til omgivende anatomiske strukturer og nerveforløb.

Vi behandler i lang de fleste tilfælde en betændelse med konservativt. Det vil sige skylning – måske flere. Vi supplere evt. med antibiotika. Hvis betændelsen vender tilbage anbefaler vi fjernelse. I færre tilfælde er prognosen for, at tanden kan bryde frem på normal vis, meget dårlig, og vi anbefaler derfor fjernelse inden betændelsen bliver kronisk, og/eller der kommer hul i tanden foran.

En kirurgisk fjernelse af en visdomstand i underkæben giver som udgangspunkt smerter i forløbet efter operation og man skal holde sig i ro. Vi anbefaler derfor, at du planlægger din dag uden større fysisk aktivitet. Vi udsteder de smertestilende tabletter, du har brug for, og følger altid op med et telefonopkald dagen efter.

Hvis du skal have fjernet en visdomstand i overkæben, er det som udgangspunkt et mindre indgreb med hurtigere heling.

Rodspidsamputationer

Rodspidsamputation tager altid sigte på at bevare en tidligere rodbehandlet tand. I visse tilfælde kan der opstå betændelse omkring rodspidsen, som man ikke – selv ved gentagne forsøg – kan fjerne ved almindelig rodbehandling. I stedet for at fjerne tanden og evt. erstatte den nu manglende tand med en dyrere og ikke altid bedre løsning, kan en rodspidsamputation give tanden gode overlevelses-chancer.

Generelt er der flere grunde til, at en rodspidsbetændelse/betændelse omkring en tand opstår. Den hyppigste årsag er, at tanden efter en almindelig rodbehandling ikke viser tegn på mindre betændelse omkring roden eller rødderne. Selv efter en revideret almindelig rodbehandling kan der være tegn på betændelse i form af murren og ømhed ved belastning fra tanden.

En anden grund kan være en ikke fundet og derfor ikke rodfyldt ekstra kanal. En kanal som ofte ikke er synlig ved den almindelige rodbehandling. En eller flere tværgående rodkanaler kan også betyde kronisk betændelse og er som ofte beliggende tæt på rodspidsen.

En tredje årsag kan være en lodretgående revne, som næsten aldrig er synlig på et røntgenbillede.

Vi gør vores bedste for at stille en korrekt diagnose, før vi tilbyder behandlingen. I de tilfælde hvor der er tvivl om årsagen til betændelsen (er der tale om en revne?), vil vi informere grundigt om dette, da en revne som oftest betyder, at tanden ikke kan behandles og må fjernes.

Cyster og fibromer

Den overvejende del af cyster i mund og kæber er godartede og må fjernes hos tandlægen. Cyster/røntgen opklaringer med tegn på malignitet (ondartet) henvises til hospitalsbehandling med det samme.

Cyster fjernes i forbindelse med visdomstænder, i slimhinden ved spytsten og hyppigst omkring rodspidser. Der findes ud over de nævnte mange andre cyster, som i nogle tilfælde kan fjernes nu, andre observeres og andre henvises til sygehus for nærmere diagnosticering og evt. behandling.

Fibromer er i mundhulen ofte som en lille ært beklædt med slimhinde. De sidder oftest i kinden og kan variere i størrelse og i, hvor generende de kan være. Som ofte er de opstået ved, at man har bidt sig i kinden, og efterfølgende er den lille hævelse efter traumet blevet bidt på igen og igen, hvorfor der i underslimhinden dannes et voksende bindevæv som direkte respons på de mange gange, man har tygget i ”knuden”. Fibromet fjernes let og er uden efterfølgende smerter.

Alle fjernede cyster, prøver fra slimhinder og fibromer sendes til undersøgelse og diagnosticering. Vi sender også svar til din egen læge.

Hvis du ønsker at høre mere om et indgreb eller har andre spørgsmål vedrørende tandkirurgi, så ring til os på telefon 5614 0710 eller skriv til os.

WordPress Theme built by Shufflehound. Designed by Thorup Kommunikation